کوره های سوخت بیومس مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

کوره های سوخت بیوماس

 

کوره های قفسه ای ثابت و کوره های سیکلونی برای احتراق سوخت های بیوماس مورد استفاده قرار می گیرند .البته استفاده از کوره های متعدد دیگر نیز در صنایع مختلف متداول می باشد.

کوره ی حرارتی قفسه ای ثالت افقی

این کوره دارای ساختمان ساده مشتمل بر محفظه ی کوره ،محفظهی رسوب و محفظه ی مخلوط کن هوا است به منظور تقلیل تلفات حرارتی و مقاومت در مقابل درجه حرارت بالا،دیوار های کوره و سقف آن از آجر های نسوز ساخته می شوند. در ساختمان محفظه ی احتراق،به علت نیاز به پایداری و مقاومت در مقابل شوک حرارتی و مقاومت در مقابل خوردگی ، از میله های چدنی استفاده به عمل می آید.

کوره ی قفسه ای ثابت متمایل

کوره ی قفسه ای پله ای مایل نوع جعبه ای دارای یک مخزن قفسه ای متمایل که تحت زاویه ی 45º قرار گرفته است ،می باشد.در این نوع کوره قفسه های چدنی بصورت پله قرار گرفته اند. دیوار های کوره از آجر نسوز ساخته شده اند تا از تلفات حرارتی بکاهند و در مقابل درجه حرارت بالا مقاومت کنند.

کوره های سیکلونی

در احتراق زغال خرد شده ، کوره های سیکلونی دارای بازده بالایی می باشند.این کوره ها ممکن است برای سوزاندن بیوماس مناسب باشند. کوره های سیکلونی ممکن است افقی یا عمودی باشند.کوره ی سیکلونی افقی مشتمل بر یک استوانه با شیب جزئی است که در داخل آن آجر های نسوز در امتداد دیوار داخلی آن تعبیه شده است و هوا با سرعت خیلی زیاد و بطور مماسی وارد آن می شود.سوخت وارد شده در یک انتها توسط جرم جسم در حال گردش ،در داخل حرکت می کند و در مقابل دیوار های سیکلون پرتاب می شود و در آنجا با هوا بطور کامل مخلوط می شود و می سوزد. دود و گاز های حاصل از احتراق در انتهای دیگر کوره ی سیکلونی از روزنه ای خارج می شود.

سیکلون ها برای کار با فشار مثبت طراحی می شوند .عموما سیکلون ها به یک دمنده ی هوا با فشاراستاتیکی بالا نیاز دارند.

طراحی کوره

دو عبارت مهم مورد استفاده در طراحی کوره در زیر تشریح می شود:

بار حرارتی وارد بر سطح یک کوره ،مقدار حرارت تولید شده بر حسب کیلو کالری است که در اثر احتراق کامل سوخت جامد در یک متر مربع از سطح مشتعل در عرض یک ساعت به وجود می آید.بار حرارتی حجم کوره (حرارتی)مقدار حرارت تولید شده بر حسب کیلوکالری است که در اثر احتراق کامل سوخت جامد در یک متر مکعب از حجم کوره و در عرض یک ساعت ایجاد می شود.

معادلات ریاضی

Qa=Wf * Cn / a و Qv=Wf * Cn / V

که در آنها :

Qa = بار حرارتی مساحت سطح شعله ور،kcal/(m2-h)

Qv = بار حرارتی حجم کوره kcal/(m2-h)

Wf = سوخت محترق شده،kcal/kg

Cn = ارزش حرارتی خالص سوخت ، kcal/kg

a = مساحت شبکه یا سطح کوره ،(m2)

V = حجم فضای کوره ،( m2)

بازده کوره ی حرارتی بصورت زیر محاسبه می شود:

ɳ f = G * h/ / Wf * Cn

که در آن:

G = شدت جریان گاز ها و دود های حاصل از احتراق سوخت ، nm3/h

h/ = آنتلپی گاز ها و دود ها ،kcal/nm3

برای استفاده از مسائل و توضیحات بیشتر به کتاب تکنولوژی بعد از برداشت ترجمه ی عزت الله عسگری اصلی ارده مراجعه شود.

 

www.azenasanatparsian.com

کلیه حقوق متعلق به شرکت آزنا صنعت پارسیان می باشد. کپی برداری از مطالب سایت بلامانع است. 
Copyright (c) 2010, Azena Webmaster Group. All rights reserved.